QUẢNG CÁO GIỮA BÀI VIẾT

Quảng cáo giữa bài viết sẽ hiển thị  sau đoạn văn bản thứ 3 hay thứ 4 gì đó tùy theo ý bạn muốn. Nó không chỉ hiển thị 1 quảng cáo mà có thể là 2, 3 cái tùy vào độ dài của bài viết nữa. Tuy nhiên mình nghĩ trong phần nội dung bài viết nên để 1 cái thôi để tránh gây khó chịu cho người đọc. Bởi vì ở phần đầu bài, phía trên tiêu đề nó đã hiển thị 1 cái, xuống giữa một cái, sidebar 1 cái nữa là 3 là vừa đẹp.